Verbindend contact in jouw wijk:
Spanningen verminderen voor een goede sfeer in de wijk

Huidige situatie:
´Zij zijn anders dan wij´

Het is ongezellig in de wijk. Wijkbewoners hebben negatieve ideeën over elkaar. Er komt wij-zij denken voor en discriminatie neemt toe. Mensen gaan elkaar uit de weg.

Gewenste situatie:
´Wij zijn samen de wijk´

Wijkbewoners respecteren elkaar. Het wij-zij denken verandert in wij(k)-denken. 

Zo verminder je spanningen:

Dialoog Verdiepen in elkaar Samenwerken aan een gemeenschappelijke taak of belang Vergroten veiligheidsgevoel in de wijk

Webdesign: Maatwwwerk